Інвестиції – одна з ключових категорій економіки, що мають вирішальний вплив на її формування, стабілізацію і подальший розвиток. Процес інвестування здатний каталізувати розширення і модернізацію виробництва в певному регіоні на карті світу, а також забезпечити стійкість національної і світової економіки. Капіталовкладення в той чи інший сектор бізнесу практично завжди передбачає певні ризики, які можуть спричинити за собою істотні грошові втрати. Для того, щоб уникнути невдалого досвіду в інвестуванні, а також отримати максимальну вигоду в результаті вкладення капіталу, необхідна підтримка з боку компетентних фахівців. В Україні інвестування є досить перспективним аспектом економічної діяльності. Однак варто розуміти, що національному законодавству належить основна роль в регулюванні інвестицій та захисту прав і інтересів інвесторів. У зв’язку з цим неможливо усунути ризики без належної структуризації інвестицій з юридичної точки зору.
Юридична фірма Colares готова надати повний спектр послуг із супроводу інвестиційної діяльності та консультаційної підтримки у сфері інвестицій.
Наші фахівці мають практичні знання як щодо закордонного інвестування, так і національного. Багатий досвід і наявність унікальних галузевих знань дозволять успішно інвестувати кошти в перспективний проект і уникнути будь-яких ризиків у цій сфері. Послуги:
  • Перевірка життєздатності інвестиційного проекту;
  • Оцінка та опрацювання інвестиційних ризиків;
  • Пошук шляхів для безболісного повернення інвестиційних коштів;
  • Юридичний контроль об’єкта інвестування та інші.