У сучасному світі ринки капіталів відіграють провідну роль у формуванні і функціонуванні економіки і бізнесу. Міжнародні ринки капіталів є ключовим інструментом у процесі розподілу капіталів між кредиторами і позичальниками, що дозволяє забезпечувати рівномірний рух активів і фінансових коштів. Участь українських емітентів в світовому ринку капіталів і цінних паперів – неминучий процес, що викликає попит на юридичні послуги в сфері управління операцій з цінними паперами та кредитними капіталами. Сучасна юридична практика фірми Colares є сильною базою для компетентного супроводу міжнародних і українських фінансових гравців під час операцій на світовому ринку капіталів.
Наші юристи і радники за період багаторічного представництва двосторонніх (українських і міжнародних) інтересів різних структур отримати необхідні навички і знання в сфері контролю, управління борговими та акціонерними капіталами.
Під час активної роботи на ринках капіталу і цінних паперів фірма Colares тісно співпрацювала з основними державними фінансовими структурами (НБУ, Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку та іншими), що дозволило безперешкодно налагоджувати державно-приватне партнерство в зазначеній сфері діяльності. В рамках практики пропонуємо наступні послуги:
  • Випуск міжнародних і внутрішньодержавних цінних паперів (облігацій);
  • Допомога в питаннях IPO і розміщення акцій;
  • Консультації та допомога при конвертації цінних паперів;
  • Структуризація і сек’юритизація цінних паперів, інших фінансових продуктів;
  • Робота з деривативами;
  • Сприяння у вирішенні спорів, що виникли на ґрунті управління капіталом і цінними паперами.