24
/03

Антон Лященко: «Заангажованість експертів Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз як інструмент фактичного засудження»

Під час здійснення адвокатської діяльності щодо надання правової допомоги, мною отримано інформацію щодо численних грубих порушень вимог чинного законодавства та некомпетентності експертів Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз під час проведення експертиз, ініційованих співробітниками правоохоронних органів. Підтвердженням невідповідності експертиз, проведених в КНДІСЕ, діючим вимогам законодавства є низка рецензій на висновки експертів проведенні акредитованими незалежними експертними організаціями, до складу яких входять кваліфіковані фахівці юридичної та технічної галузі з досвідом роботи понад 30 років. Відповідно до їх рецензій доволі частими порушеннями є: порушення принципів законності, об’єктивності і повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України “Про судову експертизу”; порушення Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: посилання експертів на «міфічні» матеріали на підставі яких зроблено відповідні висновки; використання неповного переліку нормативних документів, врахування яких необхідне для винесення висновків; відсутність у висновках КНДІСЕ дослідження предмету експертизи; явний вихід експертів за межі своєї компетенції; не відповідність експертиз вимогам ст. 69 КПК України; порушення Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів. З урахуванням наведеного, вбачаються ознаки системності допущення експертами КНІДСЕ явних порушень, при цьому, зазначені грубі порушення вимог законодавства мають місце переважно при проведенні експертиз на виконання постанов органів досудового розслідування, тобто під час кримінальних проваджень. На даний час в КНДІСЕ на виконанні знаходиться близько 10-ти різноманітних експертиз, призначених НАБУ, в рамках кримінальних проваджень, в яких я надаю правову допомогу. Не хотілося б вірити, що всі вони будуть такими, якими їх “бачать” експерти КНДІСЕ. А тим більше не хотілось б вірити, що на результати експертиз, через адміністративний тиск, впливають працівники правоохоронних органів. Проте, в нашій не досконалій державі, і з власного досвіду, мене не полишає думка, що висновки експертів “про відсутність майнової шкоди в кримінальних провадженнях” є певним чином “невигідними” для правоохоронних органів, і можна припустити, що на “прохання” правоохоронців, експертами КНІДСЕ складаються вищезгадані некомпетентні висновки, які для інших людей є доленосними. Тому, вважаю за необхідне, об’єднатись всім, кому відомі факти таких порушень та разом відстоювати свої права та справедливість.