21
/01

АРМА та система управління активами. Наскільки прозоро та справедливо?

Автор: Адвокат, Руденко Сергій, АО Коларес Спеціально для Юридична газета. Зі створенням у 2016 році Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів або АРМА) в Україні запроваджено своєрідну систему управління арештованими активами. В ідеалі діяльність АРМА повинна відповідати європейським цінностям та напрацьованому державами - членами Європейського Союзу досвіду з функціонування аналогічних установ, створених на підставі рішення Ради Європейського Союзу №2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року. Запровадженні нововведення, зокрема положення ст. 100 КПК України, ст. 19 - ст. 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначили правові підстави прийняття АРМА в управління арештованих активів вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Так, безпосереднє управління активами здійснюється управителем, обраним тендерним комітетом АРМА за результатами конкурсу, проведеного згідно законодавством про державні (публічні) закупівлі. Однак, як підтверджується практикою, що зараз формується у нинішніх реаліях України, ми спостерігаємо дещо видозмінену модель системи управління активами, яка не зовсім відповідає європейським цінностям та вимогам прозорості й справедливості. Зокрема, управителі арештованих активів обираються у непрозорий спосіб та за умови невідповідності кваліфікаційним критеріям. У зв’язку з цим у судах активно формується практика з оскарження рішень тендерного комітету АРМА про обрання управителей арештованих активів та визнання дій протиправними. Адвокати з кримінальних справ АО «Коларес» одні з перших сформували успішні прецеденти скасування рішень тендерного комітету АРМА про обрання управителей арештованих активів. Так, адвокатами доведено та у подальшому судом встановлено, що при обрані тендерним комітетом АРМА, управитель багатомільйонних по вартості та технічно складних в управлінні двох майнових комплексів ТЕЦ - не відповідав жодному кваліфікаційному критерію. У результаті судом було скасовано рішення тендерного комітету АРМА про обрання управителя, а дії останнього визнано неправомірними. З аналізу численних судових спорів, що ведуться адвокатами АО «Коларес» проти АРМА, вбачається протиправний тиск з боку слідчих (детективів), АРМА на власників бізнесу, що вимагає посиленого захисту прав та інтересів останніх. Іншими словами, за наявності упередженого інтересу у слідчих, детективів, посадових осіб АРМА, останні за умов недосконалого законодавства, що поспіхом формувалось у період 2015-2016 роках, мають реальну можливість «віджимати» на їх перший погляд «лакомі» активи та передати їх в управління «дружнім» особам-управителям, які не завжди для цього володіють необхідним досвідом та знаннями та в змозі ефективно ними управляти. Визнання активів речовими доказами. Повний текст статті за посиланням: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/arma-ta-sistema-upravlinnya-aktivami-naskilki-prozoro-ta-spravedlivo.html