21
/09

Державна реєстрація об’єднань підприємств

У нинішніх умовах післякризового періоду та жорсткої конкуренції в умовах ринкової економіки, одним із способів «виживання» для підприємств є об’єднання з метою спільного вирішення завдань. В Україні основними видами таких об’єднань підприємств є асоціації, концерни, консорціуми, холдинги та корпорації. Порядок державної реєстрації корпорацій, асоціацій, консорціумів, концернів та холдингів у цілому подібний до загального порядку реєстрації юридичних осіб, але мають місце і деякі особливості. Так, зокрема, як і для реєстрації юридичної особи (наприклад, товариства з обмеженою відповідальністю) для реєстрації об’єднання підприємств необхідно подати до відповідного державного реєстратора (за місцем офіційного місцезнаходження) наступні документи: Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (своєрідна заява на реєстрацію юридичної особи). Рішення засновників про створення юридичної особи. Так, наприклад, при реєстрації холдингу відповідно до ст.4 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» роль такого рішення може виконувати договір між засновниками. Рішення про створення холдингів приймається власниками відповідних корпоративних пакетів та оформляється відповідним договором. Два примірники установчих документів. Відповідно до Господарського кодексу України такими установчими документами для реєстрації асоціації та корпорації є договір, а для реєстрації консорціуму, холдингу та концерну – Статут. Документ про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. На сьогоднішній день розмір реєстраційного збору становить 170 гривень. Документ з інформацією про структуру власності засновників – юридичних осіб. В Україні таким документом є витяг з ЄДР. Якщо одним із засновників об’єднання підприємств є іноземна юридична особа, то подається відповідний документ, що підтверджує факт реєстрації та структуру власників відповідної юридичної особи (наприклад, витяг із судового чи торгового реєстру). Крім вищезазначених документів, відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» в окремих випадках додатково подається копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання. Саме необхідність надання зазначеного дозволу і можна назвати основною відмінністю в порядку реєстрації між об’єднаннями підприємств і юридичними особами. Зазначений Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» не конкретизує, які ж саме «окремі випадки» маються на увазі, посилаючись, вочевидь, на антимонопольне законодавство. Разом з тим варто зазначити, що і антимонопольне законодавство (в тому числі Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію) не містить переліку чітких, конкретно визначених випадків, що передбачають необхідність отримання вищевказаного дозволу, а тому нерідко по різному трактується самим АМКУ. Необхідно зважати на те, що хоч жодним нормативним актом і не передбачено прямого обов’язку подачі при державній реєстрації об’єднань підприємств дозволу АМКУ на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання, але на практиці, саме об’єднання підприємств здебільшого і розцінюється органами влади (у тому числі й АМКУ) як узгоджені дії чи концентрація, а тому при реєстрації будь-якого об’єднання підприємства чиновники АМКУ просто змушують засновників отримувати попередній дозвіл на концентрацію, чи узгоджені дії. Неправильне трактування антимонопольного законодавства нерідко призводить до зайвих витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з отриманням вищевказаного дозволу АМКУ навіть у випадках, коли його отримання не є необхідністю. Разом з тим, як правило, учасникам (засновникам) об’єднання підприємства доцільніше оплатити витрати пов’язані з отриманням попереднього дозволу АМКУ на узгоджені дії чи концентрацію (лише офіційна плата АМКУ за отримання дозволу на концентрацію становить 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 5100 гривень, за отримання дозволу на узгоджені дії – 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 2550 гривень) та витратити час на отримання такого дозволу (лише час розгляду пакету документів в АМКУ може становити 3 місяці), ніж потім сплачувати штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення діяльності без необхідного дозволу АМКУ. Розмір вказаного штрафу може становити до 5% доходу суб’єкта господарювання за останній рік, що передував року, в якому накладається штраф. На практиці розмір такого штрафу може вимірюватися сотнями тисяч гривень, а то й мільйонами. Варто зауважити, що органи АМКУ надають дозвіл на концентрацію та узгоджені дії у разі, якщо діяльність відповідного об’єднання не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи у значній його частині. Також необхідно брати до уваги, що якщо АМКУ відмовив у видачі відповідного дозволу (наприклад, в зв’язку з суттєвим обмеженням конкуренції), то зазначений дозвіл може надати Кабінет Міністрів України якщо дійде висновку, що позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції. Виходячи з викладеного, процес реєстрації в Україні об’єднань підприємств є насправді досить непростим, особливо під час отримання необхідних дозволів від органів АМКУ, тому для мінімізації ризиків і, відповідно витрат, доцільніше звернутися по допомогу до спеціалістів. Такими спеціалістами є працівники ЮК «Коларес», які завжди нададуть вам консультацію з приводу особливостей реєстрації об’єднань підприємств в Україні, а також допоможуть протягом оптимального строку отримати попередній висновок АМКУ або дозвіл АМКУ на узгоджені дії чи концентрацію та зареєструвати ваше підприємство у державного реєстратора.