07
/05

Націоналізація майна у Криму

Старший юрист юридичної компанії «Коларес» Юлія Дєєва розповідає про особливості законодавства Російської Федерації. Так, Цивільним кодексом РФ передбачається можливість націоналізації майна громадян державою. Втішним є той факт, що Закон також передбачає компенсацію націоналізованого майна громадянам. Та тут виникають питання про розмір компенсації та вартість. У такому разі власник майна має звернутися з позовом до суду РФ. Якщо рішення суду не задовольнить позивача, то громадянин має усі підстави для звернення до Європейського суду з прав людини.