18
/07

Найважливіше про блокування податкових накладних

Ірина Кепич, адвокат АО Colares При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування суми податку, що відносяться до податкового кредиту. Підтвердженням продавцю факту прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пп. 201.11 ПК України (п. 198.6 ПК України). При цьому відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період. Механізм зупинення реєстрації податкових накладних врегульовано Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних що затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі- Порядок зупинення ПН). Звертаємо Вашу увагу, що Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.06.2019 у справі № 826/12108/18 визнано протиправним та нечинним п. 10, п. 20, п. 21 Порядку зупинення ПН (*станом на дату написання цієї статті – рішення не набрало законної сили): •критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників податкової історії; •правила та підстави прийняття рішень комісіями ДФС щодо реєстрації та відмови в розблокуванні ПН та РК. Відповідно у разі набрання чинності цього рішення суду, блокувати ПН та РК у податківців вже не буде підстав, оскільки в квитанції про зупинення реєстрації ПН та РК має бути зазначено відповідний критерій за п. 10 Порядку зупинення реєстрації ПН. Критерії ризикованості відповідно до п. 10 Порядку зупинення ПН розроблені ДФС та включають у себе критерії ризикованості платника податку та критерії ризикованості господарської операції. Звертаємо увагу, що критерії ризикованості платників податків та господарських операцій затверджені листом Державної фіскальної служби від 21.03.2018 № 959/99-99-07-18. Верховний Суд у мотивувальній частині своєї Постанови від 02.04.2019 р. по справі № 822/1878/18 відзначив, що відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, реєстрація податкової накладної може бути зупинена в порядку і на підставах, визначених Кабміном. Однак, Порядком зупинення реєстрації ПН не визначено цих критеріїв, а делеговано ДФС, яка в свою чергу затвердила такі критерії своїм листом. При цьому Верховний Суд зазначив, що листи міністерств, інших органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами в розумінні ст. 117 Конституції, а тому не є джерелом права відповідно до ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України. Однак, незважаючи на позитивну судову практику щодо тлумачення джерел ризикованості, ДФС активно використовує критерії ризиковості, зазначені у листі та відповідно здійснює блокування ПН. Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. У разі оскарження в адміністративному порядку скарги подаються платником до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації. Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку. Задоволення ДФС скарги платника податків є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ. Оскарження рішення щодо блокування ПН/РК належать до юрисдикції адміністративних судів. На жаль, незважаючи на обов’язковість виконання рішення суду у разі отримання рішення на користь платника податків «про розблокування ПН», на практиці виконання рішення затягується у часі. Тому, на стадії судового розгляду справи необхідно ініціювати встановлення судового контролю відповідно до ст. 382 КАС України. Суд може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. Також платник податку може ініціювати накладення судом на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Узагальнюючи тему щодо блокування податкових накладних/розрахунків коригування можна стверджувати, що податкові органи зловживають своїми правами. Тільки за допомогою професійної правової допомоги можна отримати рішення на користь платника податків, а також своєчасно здійснити реєстрацію податкових накладних.