15
/05

Основні аспекти порядку реєстрації тимчасових споруд (МАФ)

З грудня 2012 року набув чинності новий порядок розміщення тимчасових споруд (МАФ) для провадження підприємницької діяльності, який значно спрощує процедуру отримання дозволу на малі архітектурні форми (по діючому законодавству-тимчасові споруди). Так, зокрема, для розміщення тимчасових споруд (МАФ) необхідним став виключно паспорт прив’язки тимчасової споруди (МАФ), тоді як згідно попереднього законодавства дозволом на розміщення МАФ було рішення відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення МАФ. Чинне законодавство визначає наступні етапи отримання паспорту прив’язки тимчасової споруди (МАФ): 1. Звернення до уповноваженого органу про можливість розміщення тимчасової споруди. В разі наявності наміру розмістити тимчасову споруду (МАФ) заявник повинен звернутися до відповідного виконавчого органу місцевого самоврядування про можливість розміщення тимчасової споруди та подати наступні документи: заяву про можливість розміщення тимчасової споруди; графічні матеріали, в яких буде зазначено бажане місце розміщення тимчасової споруди з прив’язкою до місцевості; реквізити замовника. 2. Визначення відповідності розміщення тимчасової споруди будівельним нормам. Протягом 10 робочих днів з часу надходження заяви про можливість розміщення тимчасової споруди відповідний орган з питань містобудування та архітектури визначає, чи відповідатиме розміщення заявленої тимчасової споруди діючим будівельним нормам. Про прийняте рішення замовник повідомляється протягом трьох робочих днів. 3. Звернення до відповідного органу з питань містобудування та архітектури за місцем запланованого розташування тимчасової споруди із заявою щодо оформлення паспорта прив’язки. Для оформлення паспорта прив’язки подаються наступні документи: заява про оформлення відповідного паспорта; схема розміщення тимчасової споруди; ескізи фасадів відповідної тимчасової споруди; схема благоустрою прилеглої території; технічні умови щодо інженерного забезпечення. 4. Оформлення паспорта прив’язки МАФ. Паспорт прив’язки тимчасової споруди оформляється органом з питань містобудування та архітектури за місцем розташування зазначеної споруди протягом десяти робочих днів з дня подання відповідної заяви та необхідного пакету документів. 5. Повідомлення про виконання паспорта прив’язки. Після розміщення тимчасової споруди замовник повинен повідомити відповідний виконавчий орган місцевого самоврядування за місцем розташування зазначеної споруди про виконання паспорту прив’язки. Юристи компанії «Коларес» завжди нададуть Вам юридичну консультацію щодо порядку оформлення тимчасових споруд (МАФ), а також допоможуть Вам в мінімальні строки отримати необхідний паспорт прив’язки тимчасової споруди (МАФ) та інші необхідні документи, що дасть можливість максимально зберегти Ваш час та кошти.