20
/12

Особливості порядку звільнення працівника за прогул

Однією з підстав звільнення працівника за ініціативою роботодавця є прогул -відсутність працівника на роботі сумарно більше трьох годин протягом робочого дня, не враховуючи час відпочинку. При цьому, необхідна відсутність працівника не тільки на робочому місці, в межах службового кабінету, а й на території підприємства. Оформлення звільнення працівника за вчинення ним прогулу проходить в наступні етапи: Виявлення відсутності працівника на роботі: може підтверджуватися доповідною запискою, відсутністю запису в журналі реєстрації виходу на роботу,табелем обліку робочого часу та ін. Створення комісії для з’ясування причин відсутності працівника: згідно встановленої практики, кількість членів комісії, включаючи голову, повинна становити не менше трьох осіб. Складання комісією акта про відсутність працівника на роботі. Зазначений документ повинен мати наступні відомості: назва документу; дата і конкретний час складання акту; період відсутності працівника на робочому місці, в тому числі й на території підприємства; пропозиція працівникові надати пояснення причин відсутності на робочому місці; пояснення працівника щодо причин відсутності на роботі; підписи осіб, що склали акт; відомості про ознайомлення працівника з актом, із зазначенням дати та підпис працівника. З’ясування причини відсутності працівника та відомостей, які підтверджували б поважність його відсутності на роботі, можливо оформити окремим актом відразу після явки працівника на роботу. Накладення дисциплінарного стягнення на працівника у зв’язку з прогулом. До працівника, який вчинив прогул, можливо застосувати дисциплінарне стягнення, як у вигляді догани, так і у вигляді звільнення з роботи. Звільнення працівника, який являється членом профспілки, може бути здійснене лише за згодою відповідної профспілки. Для уникнення випадків звільнення працівників з порушенням вимог трудового законодавства та уникнення зайвої судової тяганини, пов’язаної з розглядом трудових спорів, юристи юридичної компанії «Коларес» завжди готові надати Вам кваліфіковану юридичну допомогу у вигляді консультацій по трудовому законодавству, оформленню необхідних кадрових документів, а також готові представляти Ваші інтереси в суді.