24
/05

Особливості примусового виключення учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Відповідно до законодавства учасника ТОВ може бути виключено з товариства, в разі, коли він своїми діями (бездіяльністю) перешкоджає досягненню цілей товариства та своєю поведінкою суттєво ускладнює діяльність підприємства або робить її практично неможливою. Законодавством не наведено переліку конкретних ситуацій, які були б підставою для виключення учасника, однак згідно практики найпоширенішими прикладами такої неналежної поведінки учасника є відмова від внесення своєї частки до статутного капіталу товариства а також ігнорування явки на збори учасників товариства. Питання виключення учасника може бути розглянуто виключно на загальних зборах товариства. Це означає, що ніякий інший орган, в тому числі й суд не вправі виносити рішення про примусове виключення особи із складу учасників підприємства. На загальних зборах учасників ТОВ обов’язково повинно бути обговорено всі обставини, що зумовили винесення на розгляд питання про виключення учасника: повинні бути встановлені всі негативні наслідки для підприємства, що виникли внаслідок неналежної поведінки учасника з наведенням причинно-наслідкового зв’язку між неналежною поведінкою учасника та збитками підприємства. Якщо такі негативні наслідки ще не настали, але передбачаються, то на загальних зборах обов’язково повинно бути обговорено вірогідність їх настання. Крім того, на зборах обов’язково повинно бути обговорено всі можливі причини неналежної поведінки учасника. Для примусового виключення учасника товариства необхідне обов’язкове обґрунтування, що його неналежна поведінка дійсно істотно ускладнює діяльність підприємства або робить її неможливою. Тобто, якщо учасник володіє дуже невеликою часткою в товаристві (наприклад, до 1 відсотка ) і його неявка не являється перешкодою для скликання загальних зборів та прийняття рішення, то для примусового виключення такого учасника в зв’язку з його неявкою на загальні збори товариства немає жодних підстав. Учасника може бути виключено із складу ТОВ лише тоді, коли за вказане рішення проголосували учасники, які разом володіють більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. Для уникнення випадків виключення учасників товариства з обмеженою відповідальністю з порушенням вимог законодавства та уникнення зайвої судової тяганини, юристи юридичної компанії «Коларес» завжди готові надати Вам кваліфіковану юридичну допомогу у вигляді супроводу проведення загальних зборів товариства, а також завжди готові провести реєстрацію зміни складу засновників товариства, зміну найменування підприємства, його керівника, а також провести реєстрацію зміни видів економічної діяльності.