08
/07

Особливості продажу частки в статутному капіталі ТОВ

Згідно ст. 53 Закону України «Про господарські товариства», кожний учасник ТОВ має право відчужити свою частку (або її частину) у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам, при цьому, відчуження частки в підприємстві третім особам можливе за умови відсутності в статуті товариства прямої заборони на таке відчуження. Учасники ТОВ мають переважне право на придбання відчужуваної частки (або її частини) пропорційно до розмірів своїх часток (якщо інше не встановлено статутом або домовленістю між самими учасниками), при цьому, зазначена частка відчужується іншим учасникам за ціною та умовах, при яких вона може бути запропонована третім особам. Про намір продати свою частку в статутному капіталі учасник повинен повідомити інших учасників товариства, які повинні скористатися своїм переважним правом на купівлю зазначеної частки протягом місяця з дня зазначеного повідомлення. Якщо учасники товариства протягом місяця (або іншого строку, встановленого статутом або взаємною домовленістю) не придбали зазначену частку, то вона може бути відчужена третім особам. У випадку відчуження учасником своєї частки третім особам без врахування переважного права інших учасників ТОВ, зазначений договір відчуження не може бути визнаний недійсним, однак, в такому випадку, кожний з учасників ТОВ може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця, при цьому позивач повинен внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен оплатити покупець. До зазначених вимог про порушення переважного права купівлі застосовується позовна давність строком в один рік. Для уникнення зайвої судової тяганини, пов’язаної з відчуженням частки в статутному капіталі товариства, юристи юридичної компанії «Коларес» завжди готові представляти Ваші в інтереси в суді, а також завжди готові провести реєстрацію зміни складу засновників товариства, зміну найменування підприємства, його керівника, а також провести реєстрацію зміни видів економічної діяльності підприємства.