24
/01

Особливості реєстрації торгової марки

В умовах ринкових відносин та жорсткої конкуренції, одним із факторів для успішної реалізації своїх товарів чи послуг є наявність власної торгової марки – позначення, що використовується для індивідуалізації товарів (послуг) та дозволяє відрізнити їх від товарів чи послуг інших осіб. Можна визначити наступні етапи реєстрації торгової марки в Україні: Визначення самого зображення (знака), яке в майбутньому буде «візиткою» особи. При визначенні зображення необхідно врахувати ряд обмежень, встановлених законодавством. Крім того, необхідно врахувати, що в разі реєстрації кольорового знаку, вартість необхідних обов’язкових платежів буде вищою ніж реєстрація чорно-білого знаку. Визначення за Міжнародною класифікацією товарів і послуг класу, до якого відносяться товари чи послуги. Зазначених класів може бути декілька, але знову необхідно врахувати, що чим більша кількість класів, тим вищою буде вартість реєстрації торгової марки; Проведення попередньої експертизи знака на товари та послуги. Зазначена процедура не являється обов’язковою, однак юристи компанії “Коларес» рекомендують провести зазначену експертизу для уникнення випадків відмови в реєстрації торгової марки в зв’язку з тим, що визначений знак вже зареєстрований як знак для товарів і послуг за іншою особою. Підготовка необхідного пакету документів для реєстрації торгової марки; Необхідними документами для реєстрації торгової марки являються: заява на реєстрацію знака для товарів і послуг; перелік товарів (послуг), на які заявник просить зареєструвати торговий знак; безпосередньо саме зображення знака; опис знака та документи про оплату збору за подання заявки на реєстрацію торгової марки); Проведення експертизи знака для товарів і послуг. Зазвичай зазначена процедура може тривати до 18 місяців, однак кваліфіковані спеціалісти юридичної компанії «Коларес» допоможуть провести зазначену експертизу протягом 3 місяців; Прийняття рішення про реєстрацію торгового знаку; Публікація про видачу свідоцтва в спеціалізованому бюлетені; Внесення відомостей про прийняте рішення щодо видачі свідоцтва на торгову марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Видача свідоцтва на знак для товарів і послуг. Для уникнення випадків відмови в реєстрації торгової марки в зв’язку з неналежно підготовленими документами чи з інших причин, юристи компанії «Коларес» завжди готові допомогти Вам в реєстрації торгової марки, в тому числі надати консультації щодо реєстрації знаків для товарів і послуг, підготовити необхідні документи а також завжди готові здійснювати представництво інтересів в суді в разі неправомірного використання Вашої торгової марки іншими особами.