22
/09

Особливості створення та реєстрації кредитної спілки

Створення та реєстрація кредитної спілки – кропіткий і непростий процес, який вимагає професійного підходу, оскільки будь-яке відхилення від визначених законодавством вимог до порядку створення кредитної спілки призведе до відмови в її реєстрації і зведе нанівець всі витрачені зусилля та кошти. Законодавством визначено наступні етапи створення кредитної спілки, як кредитної установи: 1. Прийняття рішення про створення кредитної спілки. Зазначене рішення приймається загальними зборами засновників кредитної спілки та оформляється відповідним протоколом. Варто зазначити, що засновниками кредитної спілки можуть бути лише фізичні особи або професійні спілки (чи їх об’єднання), тобто ні юридичні особи, ні фізичні особи-підприємці не можуть бути учасниками (засновниками) кредитних спілок. Крім того, кількість засновників зазначеної кредитної установи повинна бути не менше 50 осіб, причому всі засновники повинні мати або спільне місце роботи (навчання), або належати до однієї профспілки (об’єднання профспілки) чи іншої релігійної або громадської організації, або проживати в одному регіоні (селі, місті, районі чи області). 2. Реєстрація кредитної спілки, як юридичної особи. Реєстрація кредитної спілки як юридичної особи здійснюється у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за місцем її знаходження. Виписка про реєстрацію кредитної спілки з даними про взяття її на облік органами податкової служби та Пенсійного фонду видається, як правило, протягом трьох робочих днів після подання у відповідний відділ реєстрації необхідного пакету документів (статуту, протоколу зборів про створення кредитної спілки, платіжного документу про сплату реєстраційного збору та ін.). 3. Реєстрація кредитної спілки в Державному реєстрі фінансових установ. Реєстрація кредитної спілки як фінансової установи здійснюється Нацкомфінпослуг шляхом внесення даних про спілку в Державний реєстр фінансових установ за умови її відповідності встановленим вимогам, зокрема в разі наявності в спілці власного приміщення, сформованих органів управління, внесення пайових та обов’язкових платежів, наявності програмного забезпечення а також розроблення та затвердження необхідних внутрішніх положень. Свідоцтво про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ може бути видане протягом 35 календарних днів після подання в Нацкомфінпослуг необхідного пакету документів (відповідної заяви, копії статуту та протоколу зборів, копії виписки з ЄДР та ін.). З метою уникнення випадків відмови у реєстрації кредитної спілки чи внесенні її в Державний реєстр фінансових установ, юристи юридичної компанії «Коларес» завжди готові допомогти Вам підготувати необхідний пакет документів та здійснити супровід реєстрації як кредитної спілки так і інших фінансових установ.