03
/03

Особливості визнання недійсним правочину, який укладено під впливом помилки

Однією з підстав для визнання судом правочину (договору) недійсним є вчинення його під впливом помилки щодо істотних обставини договору. Законодавством визначено, що істотними є помилки щодо: Природи правочину (Коли особа вважає, що вона уклала зовсім інший договір ніж реально укладений. Наприклад, укладаючи договір дарування, особа вважає, що вона укладає договір довічного утримання); Прав та обов’язків сторін (особа, укладаючи договір, має зовсім інше уявлення щодо обсягу її прав та обов’язків, які реально випливають з укладеного договору); Властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням (особа, укладаючи договір, має хибне уявлення щодо властивостей та якостей придбаної речі, ніж це є насправді). Водночас необхідно мати на увазі, що помилка щодо розрахунку отримання користі від придбаної речі (коли особа мала намір отримати набагато більший дохід від придбаної речі але внаслідок умов ринку чи з інших причин цього не сталося), не має правового значення і не може тягти за собою визнання укладеного договору недійсним. Особа, яка просить визнати правочин недійсним, зобов’язана в судовому порядку довести, що вона дійсно помилялася щодо обставин договору і що зазначена помилка має для неї істотне значення, тобто маючи правильне уявлення щодо обставин договору, вона за жодних обставин не уклала б вказаного договору. Необхідно мати на увазі, що помилка внаслідок незнання закону або неправильного його розуміння а також допущена внаслідок власного недбальства не може бути підставою для визнання правочину недійсним. В разі визнання правочину (договору) недійсним, особа, яка допустила помилку щодо його укладення внаслідок власного недбальства, повинна відшкодувати іншій стороні договору завдані збитки. Для недопущення випадків понесення збитків внаслідок визнання Ваших договорів недійсними, юристи компанії «Коларес» завжди готові допомогти Вам розробити договірну документацію, провести аналіз проектів договорів на відповідність їх нормам законодавства, а також здійснити супровід угод будь-якої складності «під ключ».