15
/03

Особливості застосування строку позовної давності при вирішенні цивільних спорів

При вирішенні цивільних спорів судами різних інстанцій по-різному застосовувалася норма статті Цивільного кодексу України, яка визначає порядок застосування строку позовної давності, зокрема визначає, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення. Окремі суди апеляційної та касаційної інстанції по-різному трактували застосування зазначеної норми, зокрема мала місце судова практика, коли апеляційним судом або судом касаційної інстанції приймалися рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, на підставі застосування строку позовної давності у випадках, коли про застосування позовної давності протилежною стороною було подано лише на стадіях апеляційного або касаційного розгляду справи. В інших, аналогічних випадках, судами застосовувалася позовна давність лише у разі заяви сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом першої інстанції. Внаслідок різного застосування судами зазначеної норми, Верховним судом України в своєму рішенні було акцентовано увагу на тому, що у випадку заяви сторони по справі про застосування строку позовної давності, заявленої на стадіях апеляційного або касаційного розгляду справи, суд не вправі застосовувати строк позовної давності, оскільки в зазначеній нормі Цивільного кодексу України йдеться про винесення рішення саме судом першої інстанції, оскільки лише ухваленням судом свого рішення закінчується судовий розгляд спору. Для уникнення випадків відмови судами в задоволенні Ваших позовних вимог та уникненню зайвої судової тяганини, юристи компанії «Коларес» завжди готові надати Вам юридичну допомогу при вирішенні цивільних спорів, а також готові завжди представити Ваші інтереси в суді та інших органах влади.