16
/04

Особливості звернення до Європейського суду з прав людини

Кожна фізична або юридична особа, права та свободи якої порушені органом державної влади, має право звернутись за захистом своїх прав та свобод до Європейського суду з прав людини. Необхідно зазначити, що подача скарги в Європейський суд з прав людини є можливою та доцільною лише за наступних умов: якщо скаргу подано на державу (її орган), яка є учасницею Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; якщо предмет скарги перебуває у сфері відповідальності державного органу; якщо були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту (в тому числі й судового); якщо не пройшло шести місяців з дня винесення остаточного рішення державним органом, який є внутрішнім засобом юридичного захисту прав і свобод особи (наприклад, судом останньої інстанції). У випадку недодержання зазначених умов, скарга Європейським судом з прав людини розглядатись не буде. Необхідно зазначити, що не існує норм, які встановлювали б вимоги, щоб інтереси скаржника представляв спеціалізований адвокат для Європейського суду з прав людини, більше того, для самого звернення в зазначений суд не обов’язково навіть мати представника, однак, якщо Європейський суд з прав людини вирішить запропонувати уряду держави на яку подана скарга, висловити свою позицію по справі, то скаржнику просто необхідно мати представника-юриста (бажано адвоката, який спеціалізується по розглядах справ в Європейському суді з прав людини). Офіційною мовою суду є англійська та французька, однак своє звернення (скаргу) в Європейський суд з прав людини заявник (скаржник) може викласти на будь-якій мові країни, яка ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. На початковій стадії провадження суд здійснює листування із заявником (скаржником) також на мові, якою скаржник звернувся до суду. Однак, якщо суд надалі вирішить запропонувати уряду держави на яку подана скарга, висловити свою позицію по справі, то надалі листування із судом буде вестися виключно на англійській або французькій мові. Європейський суд з прав людини приймає заяви (звернення), які надіслані лише поштою, а тому, якщо заявник (скаржник) надіслав в суд заяву (скаргу) в електронній формі або факсом, зазначену заяву або скаргу необхідно надіслати в суд ще й поштою. Спеціалісти юридичної компанії «КОЛАРЕС» завжди нададуть Вам юридичну консультацію з приводу особливостей звернення до Європейського суду з прав людини, а також допоможуть у підготовці необхідного пакету документів для звернення в зазначений суд.