25
/03

Особливості звільнення працівника за втратою довіри

Законодавством визначено, що звільнення працівника в зв’язку з втратою до нього довір’я можливе лише за наявності наступних умов: якщо на працівника покладено обов’язки по обслуговуванню грошових або товарних цінностей; Зазначені обов’язки можуть бути передбачені як в трудовому договорі укладеному з працівником так і визначені в інших документах (посадовій інструкції, наказі керівника та ін.). вчинення зазначеним працівником, умисних або необережних дій, які дають підстави для втрати до нього довір’я. Законодавство не визначає конкретного переліку дій працівника, які можуть бути підставою для звільнення його за п.2 ст.41 КЗпП України (втрата довір’я), однак на практиці такими діями можуть бути залишення матеріальних цінностей (грошових коштів, товару, тощо) без нагляду, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями та ін. У випадку встановлення фактів, які підтверджують вчинення працівником розкрадання, отримання хабара чи інших корисливих правопорушень, працівник може бути звільнений в зв’язку з втратою до нього довір’я навіть у тому випадку, якщо зазначені правопорушення ніяким чином не пов’язані з його роботою (можуть бути вчинені і не за місцем роботи). Необхідно зазначити, що факт вчинення працівником корисливого правопорушення може підтверджуватися відповідним вироком (постановою) суду по кримінальній справі або постановою суду по справі про адміністративне правопорушення, відповідно до яких працівника визнано винним у вчиненні корисливих правопорушень. Звільнення працівника за втратою довір’я до нього не є дисциплінарним стягненням, а тому до випадків звільнення працівника за п.2 ст.41 КЗпП України (втрата довір’я) не застосовуються строки притягнення особи до дисциплінарної відповідальності. Для уникнення випадків незаконного звільнення працівника, в тому числі за втратою довір’я, юристи компанії «Коларес» завжди готові надати Вам юридичну консультацію з питань правомірності звільнення працівника з різних підстав, допоможуть у вирішенні будь-яких трудових спорів, а також здійснять представництво Ваших інтересів в суді.