24
/10

Підстави для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників господарських товариств

Відповідно до законодавства однією з підстав для визнання недійсним рішення загальних зборів господарського товариства є порушення вимог закону під час скликання та проведення загальних зборів товариства. В судовій практиці, при вирішенні справ щодо визнання рішень загальних зборів недійсними, окремі суди визнавали недійсними такі рішення за наявності будь-яких порушень законодавства, яке мали місце під час скликання та проведення загальних зборів товариства. Інші суди визнавали недійсність рішень загальних зборів лише при наявності грубих порушень, при цьому віднесення порушень до «грубих» здійснювалося самими судами, внаслідок чого виникали ситуації, коли при аналогічних обставинах приймались кардинально різні судові рішення. Постановою Верховного суду України було визначено, що обов’язковими підставами для визнання рішення загальних зборів товариства недійсним є прийняття зборами рішення в разі відсутності кворуму, прийняття рішення з питань, які не були включені до порядку денного та прийняття рішення про зміну статутного капіталу товариства при недотриманні процедури надання учасниками відповідної інформації. При наявності інших порушень законодавства, допущених під час скликання(або проведення) загальних зборів, рішення зазначених загальних зборів може бути визнано недійсним лише в тому випадку, коли внаслідок такого порушення загальними зборами учасників товариства було прийнято рішення, яке порушує права іншого учасника. Тобто, якщо при скликанні та проведенні загальних зборів учасників і було допущено порушення законодавства, однак зазначені порушення не могли вплинути на прийняте рішення, то немає жодних підстав для визнання такого рішення недійсним. Для уникнення випадків визнання рішень загальних зборів товариства недійсним та уникнення зайвої судової тяганини, спеціалісти юридичної компанії «Коларес» завжди готові надати Вам кваліфіковану юридичну допомогу у вигляді супроводу проведення загальних зборів товариства, та здійснять представництво інтересів товариства в судах щодо оскарження рішень загальних зборів учасників.