14
/04

Платежі за кредитом в умовах карантину.

Автор: Кепич Ірина, адвокат правничої групи Коларес. Оголошення пандемії, так як її наслідок,- карантинні заходи в Україні, стали справжнім випробуванням не лише для нашої держави, але й для світового співтовариства в цілому. З огляду на зменшення ділової активності, внаслідок введення цілого комплексу обмежень, виконання на належному рівні взятих на себе зобов’язань є суттєво ускладненим, а інколи і неможливим. Далеко не в останню чергу це стосується і кредитних відносин. Від чого звільнені споживачі на період карантину? 17 березня 2020 року парламент прийняв Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-IX, яким споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит. Споживач звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Однак, варто зауважити, що звільнення від сплати штрафів стосується тільки фізичних осіб, тобто осіб, які отримали споживчий кредит. Окрім того, звільнення від сплати штрафних санкцій не звільняє від сплати кредиту. Отже, закон на час карантину не звільняє споживача- фізичну особу, що взяла кредит від сплати кредиту, а тільки від штрафів за прострочення сплати кредиту. Чи можна банкам збільшувати процентну ставку на час карантину? 30 березня 2020 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом. Банкам забороняється на час карантину збільшувати процентну ставку за користування кредитом. Чи можна не платити кредитні платежі? Прийняті «карантинні» нормативно-правові акти не звільняють ні фізичних, ні юридичних осіб від сплати кредитних платежів. Тому, варто звертатись до банків для реструктуризації (розстрочення/відстрочення платежу) кредиту. Чи стосуються «карантинні» закони будівельних забудовників? На жаль, не передбачено звільнення від відповідальності по договорах фінансування будівництва житла. Тому, громадянам, які вкладають кошти у будівництво свого житла потрібно самостійно звертатись до свого контрагента та просити відстрочення/розстрочення платежу. В цьому випадку потрібно письмово звертатись з проханням зміни умов договору. Для такого звернення окрім листа ви можете долучити залежно від ситуації: наказ про ваше звільнення з роботи, наказ про відправлення у відпустку без збереження заробітної плати, довідку з центру зайнятості про набуття статусу безробітного чи про часткове безробіття. І звичайно, якщо ви захворіли, отримайте від медичного закладу довідку про стан вашого здоров’я, також зберігайте чеки на купівлю ліків. Якщо ваш контрагент не погодиться на ваші умови, ви можете звернутись до Торгово-промислової палати для отримання довідки про факт існування форс-мажорних обставин, або до суду щодо зміни чи розірвання договору. В такому випадку, вам швидше за все доведеться звернутись до юриста, який якнайкраще підбере схему вирішення вашої проблеми. Як бути з мікрокредитуванням? Зауважимо, що звільнення від сплати штрафів та пені за прострочення сплати кредитних зобов’язань стосується споживчих кредитів. Однак, дія Закону «Про споживче кредитування» не поширюється на договори зі строком погашення кредиту до одного місяця, та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця; договори позики, що не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами; кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору. Отож, якщо ви отримали кредит строком на один місяць, чи отримали безвідсоткову позику, або ж розмір кредиту не перевищує мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2020 року- 4723 гривні) ви не можете розраховувати на «кредитні канікули», тому повинні своєчасно платити за таким кредитним договором (договором позики). Хто може розраховувати на реструктуризацію кредиту? Які документи для цього потрібні? Національний Банк України також своєчасно зреагував на виклики коронавірусу і направив лист банкам з рекомендаціями щодо реструктуризації кредитів. Отож, реструктуризації підлягають кредити виключно тим позичальникам, які зазнали фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією, та не спроможні вчасно обслуговувати кредити. Умови та строк реструктуризації визначаються банком з урахуванням економічних потреб позичальника. Реструктуризації мають, з одного боку, пом’якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого – не створювати ризиків втрати банками капіталу. Ініціювати реструктуризацію кредитів можуть як банки, так і їхні клієнти. Реструктуризації кредитів середньому та великому бізнесу повинні розглядатися індивідуально із урахуванням останньої фінансової звітності, поточного фінансового стану, вразливості секторів та підприємств до поточної економічної кризи та перспектив їхнього відновлення. НБУ пропонує наступні підходи щодо реструктуризації: 1) Звільнення клієнтів від повернення основної суми кредиту за графіком на період не менше ніж період дії карантину / інших обмежень через пандемію. Відповідно, термін виплати кредиту може подовжуватися. 2) У разі складних обставин клієнтам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів. Це дозволить бізнесу залишатися ліквідним, а фізичним особам підтримувати необхідний рівень поточного споживання. 3) Зважати на те, що відновлення платоспроможності клієнтів, які потрапили у скрутне фінансове становище, відбудеться не раніше 3-го кварталу 2020 року. 4) Банки не повинні погіршувати умови за кредитами за результатами реструктуризації. 5) Реструктуризація не повинна призводити до підвищення ефективної процентної ставки. 6) Банки не повинні вимагати від клієнтів жодних явних чи прихованих комісій за проведення реструктуризацій, необхідність яких викликана обставинами пандемії. Можливість реструктуризацій кредитів передбачена постановою Правління НБУ № 39 від 26 березня 2020 року «Про особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів». Щоб отримати реструктуризацію, тобто відстрочення/розстрочення виконання своїх зобов’язань по кредиту, бізнесу, перш за все, потрібно показати банку зниження доходів, тобто основним документом для банку буде фінансова звітність підприємства. Окрім того, потрібно зібрати документи, які свідчать про те, що ваша компанія повністю чи частково припинила діяльність, звільнила працівників, має інші зобов’язання. Підприємство повинне показати, що його фінансово-господарська діяльність перебуває в критичному фінансовому стані. Також ви повинні довести спроможність подолати фінансові труднощі, відновити обслуговування заборгованості та забезпечити її погашення. Наголошуємо, що громадяни також можуть просити банки про реструктуризацію кредиту у зв’язку із запровадженням карантинних заходів, які позбавили особу роботи, втрати заробітку, чи часткової втрати заробітку. Для звернення до банку особі необхідно отримати від роботодавця документи про припинення чи часткове припинення роботи компанії та втрати заробітку. Такими документами залежно від конкретної ситуації можуть бути, наказ про простій підприємства, наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати. Якщо ви стали безробітними чи частково втратили роботу через карантинні заходи та відповідно стали на облік в службу зайнятості, вам також потрібно подати до банку таку довідку про отримання статусу безробітного. Якщо ви захворіли на коронавірусну хворобу, то обов’язково отримайте від медичного закладу довідку про те, що ви хворіли на таку хворобу, також зберігайте від чеки про оплату ліків. Ці довідки, чеки знадобляться для пред’явлення в банк для підтвердження погіршення фінансового стану. Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу, про це Національний Банк України повідомив всі банки листом від 22.03.2020 «Щодо режиму роботи банківських установ в період посилення заходів протидії розповсюдженню коронавірусу». Карантинні обмеження швидше за все зумовлять хвилю банкрутств серед бізнесу. Зауважимо, що новий Кодекс України з процедур банкрутства передбачає також можливість стати банкрутом і фізичній особі. Варто зауважити, що кожна ситуація розглядається індивідуально банком. Надання чи ненадання реструктуризації залежить від підготовки документів, які можуть підтвердити фінансовий стан та відновити платоспроможність. Рекомендуємо бізнесу та громадянам пропонувати банку свій варіант реструктуризації кредитного зобов’язання. Звичайно, найкраще звертатись до професійних юристів для повного супроводження процесу переговорів з банком, та можливого подальшого оскарження кредитних договорів.