03
/02

Порядок захисту прав працівника при порушенні трудового законодавства

В разі порушення роботодавцем трудового законодавства (несвоєчасна виплата заробітної плати, незаконне звільнення з роботи, невиплата всіх сум, що належать працівникові при звільненні та ін.), можна визначити наступний порядок захисту своїх прав: Звернення до роботодавця з письмовою заявою про поновлення трудових прав. В зазначеній заяві, в разі відмови у відновленні порушеного права, необхідно вимагати надання письмової відповіді на зазначений лист з обґрунтуванням такої відмови. Звернення до прокуратури з заявою про проведення перевірки в роботодавця щодо виявлення порушення трудового законодавства. Одним із завдань прокуратури є нагляд за дотриманням законодавства щодо соціально-економічних (в тому числі й трудових) прав і свобод людини. За заявою працівника прокурор зобов’язаний провести перевірку в роботодавця на виявлення фактів порушення трудового законодавства і в разі встановлення таких фактів, здійснити заходи щодо усунення порушень закону та притягнення винних осіб до відповідальності. Крім того, в окремих випадках (похилий вік працівника, недосягнення ним повноліття, хвороба та ін.), прокурор за заявою працівника може здійснювати представництво його інтересів в суді. Звернення в територіальний підрозділ Державної інспекції з охорони праці. Зазначені органи здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням роботодавцями законодавства про працю. Звернення в комісію по трудових спорах (за її наявності на підприємстві). Зазначена комісія створюється на підприємствах, де кількість працівників перевищує 15 осіб . Варто зауважити, що в зв’язку з тим, що комісія по трудових спорах створюється на підприємствах з числа інших працівників, і має місце певна залежність членів комісії від роботодавця, тому зазначений орган все рідше користується популярністю в працівників. Крім того, необхідно зазначити, що окремі трудові спори (поновлення на роботі, оплата вимушеного прогулу, формулювання причини звільнення та ін.) може розглядати лише суд. Подання позовної заяви в суд. Необхідно зазначити, що працівник після порушення своїх прав має право безпосередньо звернутися до суду. Звернення до інших органів (в тому числі й комісію по трудових спорах) не є обов’язковим етапом для подальшого звернення з того ж приводу до судових органів, а тому в разі безпосереднього звернення працівника до суду за захистом свої прав, суди не вправі відмовити працівнику в прийнятті заяви лише з підстав відсутності вирішення спору в досудовому порядку. Суд повинен розглянути справу протягом двох місяців з дня відкриття провадження по справі, а щодо поновлення на роботі – протягом одного місяця. При зверненні до суду за захистом трудових прав, працівник повністю звільняється від сплати судового збору. Варто зауважити, що по окремих трудових спорах законодавством передбачено певний строк для звернення за захистом своїх прав (для поновлення на роботі визначено місячний строк з часу отримання наказу про звільнення, для стягнення моральної шкоди – три місяці з часу, коли працівникові вона була завдана та ін.). Для уникнення порушень Вашим роботодавцем трудового законодавства та забезпечення своєчасного звернення до компетентних органів за захистом своїх трудових прав та інтересів, спеціалісти юридичної компанії «Коларес» завжди готові надати Вам юридичну консультацію з приводу вирішення трудових спорів та здійснювати представництво Ваших інтересів в суді та інших компетентних органах.