21
/01
Щодо державної реєстрації ЗМІ
Відповідно до законодавства державній реєстрації підлягають усі друковані засоби масової інформації (надалі – ЗМІ), що видаються на території України. Для того, щоб отримати Свідоцтво про державну реєстрацію газети чи журналу, необхідно подати заяву до відповідного органу, в залежності від сфери розповсюдження ЗМІ, визначеного Кабінетом Міністрів України. При поданні заяви необхідно звернути увагу на наступне: Якщо Ви плануєте випускати ЗМІ декількома мовами, обов’язково вказуєте як саме це буде здійснюватись – змішаними мовами чи паралельними випусками (із зазначенням мов). Якщо назва видання зазначається іноземною мовою – додатково подається завірений в установленому порядку її переклад. При регіональній сфері розповсюдження ЗМІ – вказуються області на які буде поширюватись видання. Подається заява в друкованому вигляді на аркуші формату А4 з підписами засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою). В деяких випадках реєструючому органу надається право вимоги від заявника подання документів, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт, статут, договір між співзасновниками тощо). Розглядається заява протягом одного місяця з дня подання всіх необхідних документів. У разі прийняття позитивного рішення про державну реєстрацію ЗМІ орган реєстрації повідомляє про це заявника у письмовому вигляді із зазначенням щодо необхідності сплати реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кваліфіковані юристи компанії «Коларес» завжди готові допомогти Вам отримати Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та представляти Ваші інтереси в органах Міністерства юстиції.