17
/01

Спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Як відомо, за порушення ЗУ «Про зовнішню економічну дiяльнiсть» до суб’єктів господарської діяльності можуть бути застосовані спецiальні санкцiї. Виникає питання, що таке спецiальна санкція? Законодавець зазначає, що спецiальна санкцiя – це: накладання штрафів; iндивiдуальний режим ліцензування; тимчасове зупинення зовнiшньоекономічної дiяльностi, яка застосовується Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України. В результатi порушення правил здiйснення зовнiшньоекономічної дiяльності, зокрема, порушення строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями, завдається величезний збиток Українi. Найбільш значним покаранням з наведених вище санкцій можна відрізнити штраф. Штраф накладають у випадку несвоєчасного виконання або невиконання суб’єктами зовнішньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб’єктами господарювання своїх обов’язків згідно із законами України. Наприклад: несвоєчасне звітування про зовнішньоекономічну діяльність, порушення митних процедур тощо. Щодо розміру, останній визначається згідно з положеннями законів України, а також судовими рішеннями. Накладення штрафу не обмежує підприємця у здійсненні та продовженні своєї зовнішньоекономічної діяльності. Індивідуальний режим ліцензування передбачає застосування санкції до підприємства-порушника, для виконання якого, порушники повиннi оформити разову (iндивiдуальну) ліцензію для здійснення окремо кожної зовнішньоекономічної діяльності. Строк дії iндивiдуального ліцензування встановлюється до моменту усунення порушень законодавства України. Пiд тимчасовим зупиненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi розумiється позбавлення права займатися всiма видами зовнішньоекономічної діяльності. Для того, щоб усунути причину застосування спеціальних санкцій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, суб’єкти господарювання найчастіше звертаються до висококваліфікованих юристів. Такими чином, професіонали юридичної компанії «Коларес» завжди нададуть Вам вичерпну консультацію у сфері міжнародного приватного права, з’ясують причини виникнення спеціальних санкцій, допоможуть їх усунути та повернуть підприємство до безперешкодного функціонування.