27
/08

Спільні духом

Legal dream team – орієнтація на спільний успіх Антон Лященко, керівний партнер Правничої групи «Коларес» для "Український юрист" Загальновідомим є правило, що тих, хто вміє працювати в команді, цінують і керівники, і колеги. До їхніх думок прислухаються, а візії сприймають на «ура». «Багато ідей стають кращими, коли їх переносять в інші голови, а не там, де вони виникли», - казав свого часу американський юрист і правознавець, багаторічний член Верховного суду США Олівер Венделл Холмс. Але що це означає в разі повсякденної діяльності юридичної фірми або адвокатського об'єднання? Існує думка, що юридичний бізнес - це поєднання майстерності простих юристів і управлінських рішень керівного партнера, спрямованих на досягнення спільної мети діяльності юрфірми. Почасти це вірно, оскільки саме юридичний бізнес характеризується, зокрема, великими обсягами інформації та рутинною адміністративною роботою, де потрібен чіткий вектор розвитку у вигляді лідера. Але юрбізнес - це також і потреба спеціальних знань для управління, постійний розрив між новими практиками, які вимагають багато зусиль для розвитку, і старими, вже усталеними, робота за якими налагоджена специфікою відносин з клієнтами. Тому можна сказати, що з огляду на зазначені особливості, для правничого бізнесу вкрай важлива злагоджена робота всіх співробітників фірми, незважаючи на те, юристи вони, партнери чи офіс-менеджери. При цьому відразу ж слід зазначити важливу роль допоміжного персоналу в юридичній фірмі, адже це люди, які звільняють юристам час для виконання більш складних професійних задач, які залежать від їхньої особистої майстерності. Так, наприклад, для підготовки документації, необхідної для того, щоб провести дью ділідженс у тій чи іншій сфері, потрібно провести роботу, яка має не тільки аналітичні, а й систематизуючі складові. Отже, для успішного ведення бізнесу юристи і адміністративний персонал однаково важливі, і вкрай необхідно, щоб вони налагодили між собою взаєморозуміння й ефективну співпрацю. Тому перший, проміжний підсумок полягає в тому, що основною метою керівного партнера при формуванні колективу юридичної фірми має стати створення команди, в якій кожен співробітник притлумить особисті інтереси і буде безумовно лояльним до фірми. Щоб домогтися цього, керівник має визначити стратегічну мету роботи з персоналом на найближчі роки і порядок взаємодії всіх співробітників. Вони повинні розподіляти між собою юридичну та адміністративну роботу залежно від покладених на них повноважень – з тим, щоб забезпечити бажаний результат у найкоротші терміни. Утім, варто відзначити, що і спільна робота юристів (адвокатів) – це більше, ніж просто вчасне виконання своїх індивідуальних завдань. Це, перш за все, загальна злагодженість колективу. Тому дружний колектив, націлений на кінцевий результат, є великою перевагою юрфірми на ринку з шаленою конкуренцією. Обмін ідеями і знаннями, а також критика і колективний пошук найкращих рішень призводять до того, що працівники глибше починають розуміти один одного. І в цілому робота в команді вимагає і розвиває більш широкий спектр навичок, ніж виконання індивідуальних завдань. Організація командної роботи в юридичному бізнесі Командна дисципліна в юрбізнесі, на мою думку, складається з п'яти основних характеристик. 1. Розумне спільне завдання, яке команда допомагає оформити. Більшості команд завдання спускається ззовні. Однак, щоб досягти успіху, команда мусить «опанувати» це завдання, надавши йому нового осмислення. Приклад такої спільної справи: «Наш клієнт, який вже не один рік викуповує абонементське обслуговування свого бізнесу, шукає всі шляхи для оптимізації оподаткування». 2. Конкретні цілі діяльності, що випливають із загальної задачі. Наприклад, підготувати заперечення на позов за половину стандартного терміну. Складні цілі надихають і мотивують команду, створюючи відчуття нагальної потреби. Крім того, вони мають ефект рівності, вимагаючи від усіх членів команди зробити спільні зусилля, незважаючи на відмінності в посаді і статусі. 3. Об'єднання взаємодоповнюючих навичок. До них належать технічні або функціональні знання, навички, потрібні для вирішення завдань, ухвалення рішень і творчого спілкування. Однак навіть в успішних командах усе вищезгадане вкрай рідко присутнє з самого початку – вміння накопичуються в міру виникнення нових завдань. 4. Сильна зацікавленість у тому, як буде здійснюватися робота. Члени команди повинні прийти до згоди, хто і що буде робити, як будуть складатися і дотримуватися графіки роботи, ухвалюватися та коригуватися рішення. У справжній команді кожен її член бере на себе рівноцінну кількість реальної роботи; усі, включаючи керівника, роблять конкретний внесок у колективний продукт праці. 5. Взаємна відповідальність. Довіру і відданість спільній справі не можна нав'язати силою. Процес приходу до спільної згоди служить горном, в якому виплавлюється взаємна відповідальність членів команди один перед одним – а не тільки перед керівником. Часто буває, що при формуванні команди керівництво переоцінює ступінь значущості навичок того чи іншого кандидата. Однак з нашого досвіду, ні в одній зі створюваних робочих груп юристів, всі необхідні вміння не були присутні в належній мірі з самого початку. Але при цьому ми виявили, що робота в команді є потужним засобом розвитку у її членів умінь, потрібних для виконання поставлених перед ними цілей. Тому відбір членів команди повинен ґрунтуватися як на вже наявних у них навичках, так і на потенціалі їх розвитку. Не всі групи є командами: у чому між ними різниця? На жаль, не всі робочі групи, відібрані, здавалося б, з висококласних юристів, показують справді високий рівень командної роботи. Розберемося, як зазвичай формуються робочі групи в юрфірмах, і в чому їхня відмінність від успішних команд. Особливості стандартної робочої групи: - Сильний лідер з чіткими цілями (як правило, це партнер); - Висока особиста відповідальність; - Індивідуальні продукти праці (хтось тільки розраховує збиток, хтось тільки перевіряє контрагентів, хтось розраховує штрафи і так далі); - Результати проміжної діяльності стають відомими тільки під час спільних нарад; - Ефективність діяльності вимірюється опосередковано через вплив на інші показники (наприклад, на фінансові результати клієнта); - Дискусії майже відсутні, робота будується на ухваленні спільних рішень та делегуванні повноважень. Команда ж будується трохи інакше: - Розподіл керівних ролей; - Індивідуальна і взаємна відповідальність; - Головне завдання команди виробляється нею самою; - Колективні продукти праці; - Заохочення дискусій і нарад з активним пошуком рішень; - Пряме вимірювання результатів діяльності шляхом оцінки продуктів колективної праці; - Дискусії, рішення і реальна спільна праця. У ефективних командах дуже сильна відданість загальному підходу, тобто принципам спільної праці для виконання поставлених завдань. Члени команди приходять до згоди, хто яку частину роботи буде виконувати, як будуть складатися і забезпечуватися графіки роботи, як утримати в команді людей і як ухвалювати та коригувати свої рішення. Цей елемент загальної зацікавленості так само важливий для роботи команди, як і відданість загальному завданню і цілям. Тобто підхід, заснований на делегуванні реальних повноважень декільком членам групи (або співробітникам на аутсорсі), коли «спільними» в роботі є лише наради, не може вважатися істинно командним. Кожен член успішної команди повинен виконувати еквівалентну кількість реальної роботи; усі, включаючи керівника, роблять конкретний внесок у спільний продукт праці. Це дуже важливий елемент емоційної логіки, що управляє діяльністю команд. Група не може стати командою, поки в ній не виробиться відчуття і розуміння спільної відповідальності. Подібно загальному завданню і підходу, взаємна відповідальність – нелегкий тест. Спробуйте, наприклад, усвідомити тонку, але дуже важливу різницю між: «Я несу відповідальність перед начальством» і «Ми несемо відповідальність один перед одним». Перший варіант може лягти в основу другого, але без другого не може бути команди. Однак для справжнього успіху в юридичному бізнесі і цього недостатньо – важлива командна робота фахівців різних рівнів. У зарубіжній практиці існує спеціальний термін для позначення команди, яка успішно реалізує юридичні проекти, - legal dream team («юридична команда мрії»). Як можна визначити, чи працює у вас згуртована команда або просто група фахівців? І що об'єднує людей, які працюють на благо однієї фірми: захопленість спільною справою чи загальний дедлайн здачі проекту й єдиний стиль візитівок? Можна виділити такі ознаки «зіркової» команди: • Ефективні комунікації між учасниками; В успішній команді є добре налагоджена система взаємодії між її учасниками, яка призводить до досягнення поставленої мети. Особливу увагу при вибудовуванні комунікацій слід приділяти взаємодії між менеджером і учасниками проекту. • Професіоналізм кожного співробітника; Члени команди мають достатній і необхідний рівень професійної компетенції і можуть на практиці його реалізувати. • Орієнтація на загальний успіх; У членів злагодженої команди є єдине бачення кінцевої мети і способи її досягнення. При цьому ступінь орієнтації нового співробітника на загальний результат можна виявити ще на етапі співбесіди. • Гнучкий розподіл функцій між членами команди; При тому, що ролі між співробітниками, що працюють над одним проектом, чітко розподілені, всі члени команди мусять мати спільне бачення перебігу проекту і бути в деяких випадках взаємозамінними. Це анітрохи не применшує значення чіткого розподілу ролей в команді, але часто допомагає об'єктивно поглянути на ситуацію і працювати більш професійно. Важливо, щоб у робочої групи були присутні всі перераховані ознаки, відсутність хоча б однієї з них призводить до порушення загального результату. Так, наприклад, якщо ви підберете в проектну групу професіоналів, але при цьому вони не зможуть ефективно взаємодіяти між собою, навряд чи це допоможе їм досягти запланованого результату. Команду можна побудувати, створивши оптимальні умови для її успішного функціонування. При цьому важливо пам'ятати, що процес створення команди досить трудомісткий. Необхідні умови побудови команди в юридичному бізнесі Успішні команди можуть виникнути тільки в тому випадку, якщо фірма витрачає зусилля для створення спеціального середовища, в якому заохочуватиметься командна робота і де буде створена необхідна для спільної роботи інфраструктура. Переконаний, таке середовище має містити такі базові елементи: - Система мотивації, яка стимулює спільну роботу учасників команди; - Грамотна організація командної роботи, що сприяє підвищенню професійного рівня членів команди. - Наявність регламентів, які містять опис норм і правил командної роботи, а також технологій, що закріплюють порядок взаємодії між учасниками команди. Система мотивації Даний елемент може стати найпотужнішим інструментом для заохочення командної роботи. Одним з найважливіших умов функціонування команди є матеріальне стимулювання спільної роботи. Бонуси, які нараховуються за результатами реалізації всього проекту, будуть заохочувати співробітників йти на компроміс в процесі роботи і прислухатися до думки колег. Крім того, найважливішим елементом в мотивуванні співробітників є характер самого проекту - він повинен викликати інтерес і бажання працювати над ним. Тут дуже велика роль менеджера проекту. Йому, крім постійного нагадування учасникам команди про фінальні результати їх роботи, слід підтримувати інтерес до проекту, підкреслюючи успіхи на проміжних етапах, а також не забуваючи про емоційну підтримку всіх членів групи. Це допоможе створити в команді максимально комфортні умови роботи, що також є найважливішим мотиваційним фактором. Підвищення професійного рівня Правильно вибудувана командна робота дозволяє не тільки якісно і вчасно реалізувати проект так, щоб його результати відповідали бажанням клієнта. Важливим є і підвищення професійного рівня учасників команди. Що потрібно для цього зробити? Перш за все, необхідно, щоб в командній роботі були задіяні співробітники з різним рівнем кваліфікації та спеціалізації. Якщо в проекті бере участь невелика кількість фахівців, то можна залучати в команду експертів всередині компанії, виділяти наставників. Крім того, необхідно, щоб в компанії була грамотно вибудувана система навчання фахівців – як через спеціальні тренінги, так і за допомогою поточних консультацій більш досвідчених фахівців, наприклад в процесі наставництва. Крім навчання професійним навичкам і методам підвищення особистої ефективності, в освітніх програмах важливо приділяти увагу і навчанню методам командної роботи. Внутрішньокорпоративні регламенти Для успішного функціонування команди важливо також створити формальну систему, завдяки якій підтримувалися б норми і правила комунікації і взаємин між її членами. У багатьох успішних юрфірмах розробляються регламенти виконання юридичних проектів, їх дотримання дозволяє створити необхідну інфраструктуру для командної роботи. Вони фіксують розподіл ролей у рамках проекту, порядок взаємодії між членами проектної групи на кожному етапі роботи, документообіг, форми звітності тощо. Найчастіше в такий документ включається опис принципів командної роботи або навіть способів поведінки, які підвищують ефективність спільної діяльності. Прикладом реалізації цього принципу в нашій компанії є виділення лідера проекту, який виконує роль менеджера, що координує учасників робочої групи. Крім того, важливо, щоб система управління забезпечувала членів групи інформацією, необхідною для оцінки перебігу виконання проекту і вироблення відповідних дій при суттєвому відхиленні від раніше запланованих умов. Будь-яка нова інформація повинна надходити до всіх членів команди одночасно. У цьому плані важко переоцінити важливість спільних зустрічей та обговорень того, як розвивається робота над проектом. Зв'язок з іншими підсистемами Побудова успішної команди і підтримання її роботи – це процес, який є частиною корпоративної культури фірми, він тісно пов'язаний і з іншими елементами системи управління персоналом, тобто системами підбору, адаптації, навчання та розвитку, наставництва і мотивації. Будувати команду окремо, поза контекстом змін в інших підрозділах компанії, неможливо. Так, досить поширеною проблемою є ситуація, коли при прийомі на роботу юриста оцінюють насамперед з точки зору його здатності домагатися індивідуальних результатів. Однак успішну команду не побудуєш зі співробітниками, котрі орієнтовані лише на особисту результативність, тому важливо відсіювати таких фахівців ще на етапі підбору персоналу. На завершення відзначу ще один важливий стимул розвитку команди. Наявність згуртованої команди допомагає утримати високопрофесійних фахівців. Розрізнених фахівців легко переманити в іншу компанію, оскільки вони орієнтовані на індивідуальний характер роботи, і їм часто не так важливо, в якій саме компанії вони будуть реалізовувати свій потенціал. Досвід роботи в успішній команді виводить фахівця на інший рівень, який був би неможливий за умови її відсутності. Створення команди вимагає часу і поєднує унікальні особливості усіх. Відтак відтворити цей результат у відриві від конкретної групи буде набагато складніше. Учасники успішних команд добре це розуміють і тримаються за фірми, де створені такі умови. На дефіцитному ринку юристів наявність такого фактора мотивації, який важко відтворити, може стати серйозною підтримкою в конкуренції за цінні кадри.