04
/03

Тендерний супровід: етапи участі в публічних закупівлях

Автор: Григорчук Ірина, адвокат правничої групи Коларес З прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі» та запровадженням системи електронних закупівель, закупівельний процес значно змінився та перейшов на електронний формат, який діє по принципу «усі бачать все». Такі зміни підвищили прозорість у закупівлях, привернули увагу не лише бізнесу, але й громадськості, контролюючих та правоохоронних органів, що ще більше спонукає не допускати помилок ні замовниками торгів, ні учасниками. Адже допущена учасником помилка, може дорого йому коштувати і як результат відхилення його тендерної пропозиції. З багаторічного досвіду тендерного супроводу ми переконались, що участь в торгах є відповідальним процесом і, щоб забезпечити собі перемогу, учасникам слід підійти до цього процесу відповідально. Участь в закупівлі можна умовно розділити на декілька етапів. Ми пропонуємо розглянути їх на прикладі участі у відкритих торгах та надати поради на що потрібно звернути увагу при тендерному супроводі на кожному з таких етапів. Перший етап тендерного супроводу. Ознайомлення з умовами закупівлі. Перед тим як прийняти участь у торгах учасники знайомляться з вимогами тендерної документації. Тендерну документацію замовник оприлюднює разом з оголошенням про проведення торгів. Тендерна документація є важливим документом для учасника, на підставі якого здійснюється підготовка тендерної пропозиції. Вимоги до тендерної документації та перелік відомостей, які вона повинна містити, закріплені в ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі». Радимо учаснику приділити особливу увагу цьому документу та детально ознайомитися з вимогами замовника до учасника торгів та до вимог предмета закупівлі. Не варто також ігнорувати проект договору, адже після його підписання сторони не зможуть вже змінити істотні умови договору про закупівлю, крім випадків встановлених Законом. Учасники аналізують вимоги замовника на відповідність їх вимогам чинного законодавства та наявності дискримінаційних вимог. Закон забороняє Замовнику встановлювати в тендерній документації вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Також, нова редакція Закону не дозволяє вимагати від учасників документального підтвердження інформації, яка є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних та міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Адже, на жаль, дуже часто Замовники ігнорують норми чинного законодавства та прописують вимоги, яким може відповідати лише обмежене коло суб’єктів господарювання, таким чином «відсікаючи» небажаних учасників. Або ж прописують так звані «приховані вимоги», наприклад: в розділі «оцінка тендерних пропозицій» вставляють з вимогу надати копію паспорта уповноваженої особи на підписання договору або гарантійні листи в проекті договору. У разі встановлення незрозумілих вимог тендерної документації, варто звернутись до замовника за роз’ясненнями. Другий етап тендерного супроводу. Оскарження умов закупівель. У разі виявлення незаконних чи дискримінаційних вимог в тендерній документації потенційний учасник торгів може звернутись до замовника з вимогою усунути порушення або звернутись зі скаргою до Антимонопольного комітету України. Вимога подається на ім’я замовника безкоштовно, через електронну систему закупівель. Вимога не містить обов’язкової форми, тому подається у довільній формі. Скарги подаються також через електронну систему закупівель. На відміну від вимоги, за скаргу справляється плата. Розмір плати, порядок здійснення плати та її повернення суб’єкту оскарження визначається Кабінетом Міністрів України. Інформацію, яку повинна містити скарга, строки оскарження, порядок подання закріплена в ст.18 Закону. Якщо не дотримуватись цих вимог, орган оскарження залишає скаргу без розгляду. Третій етап тендерного супроводу. Підготовка документів тендерної пропозиції та її подання. Після вивчення тендерної документації учасник переходить до підготовки документів тендерної пропозиції. На цьому етапі радимо звертати увагу на таке: - Документи в складі тендерної пропозиції подавайте в повному обсязі зі всіма сторінками та додатками, які є невід’ємною частиною документу (крім випадків, якщо вимагаються окремі сторінки документу). - Забезпечення тендерної пропозиції, повинно відповідати вимогам замовника. Перевіряйте уважно строки дії банківської гарантії, суму та іншу інформацію, яка в ній міститься. Нова редакція Закону зобов’язує замовника торгів відхиляти тендерну пропозицію учасника, якщо той не надав забезпечення тендерної пропозиції або забезпечення не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення. - Технічні та якісні характеристики повинні повністю відповідати вимогам замовника. Нова редакція Закону передбачає, що Замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо вона не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації. Тому, навіть якщо учасник запропонує кращі характеристики, ніж ті, що вимагає замовник, така пропозиція не буде відповідати вимогам тендерної документації та ризикує бути відхилена замовником. - Звертайте увагу в множині чи в однині вимагається інформація. Наприклад, якщо Замовник вимагає надати інформацію про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, то має бути зазначена інформація щодо наявності двох і більше працівників. На жаль, останнім часом практика Антимонопольного комітету України по даному питанню різна, але щоб уникнути відхилення тендерної пропозиції і як результат захисту свої права в органі оскарження, краще чітко дотримуватися вимог тендерної документації. - Перевіряйте, чи немає в статуті обмеження на підписання договорів, якщо сума правочину перевищує граничний розмір, визначений у статуті. Якщо є такі обмеження, надайте документи, які підтверджують повноваження на підписання договору на відповідну суму тендерної пропозиції. - Відслідковуйте зміни, які замовник вносить до тендерної документації. Від цього залежать і строки подання тендерних пропозицій та строки оскарження умов закупівлі. - Вчасно подавайте документи на торги. Не відкладайте подання пропозиції на останню мить, адже існує ризик технічного збою у роботі комп’ютерного обладнання учасника або роботі майданчика, що може завадити успішній участі в торгах. Четвертий етап тендерного супроводу. Участь в аукціоні. На цьому етапі для кожного учасника торгів надається дві хвилини, щоб здійснити ставку. Щоб не допустити помилки під час аукціону, варто заздалегідь прорахувати кожен крок, встановити найнижчу ціну до якої може опуститись учасник. У разі необхідності залучити компетентних осіб (менеджера чи бухгалтера), які допоможуть провести розрахунки. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Договір, укладений з порушенням цієї вимоги, є нікчемний. П’ятий етап тендерного супроводу. Подання документів переможцем торгів. Нова редакція закону збільшила строки для подання документів переможцем торгів до десяти днів з моменту оприлюднення оголошення (раніше надавалось 5 днів). Все ж таки радимо, заздалегідь підготувати документи, які вимагаються для переможця торгів. При цьому обов’язково враховуйте вимоги до таких документів, що визначені тендерною документацією. Шостий етап тендерного супроводу. Оскарження результатів кваліфікації або прекваліфікації у євроторгах. У разі незаконного відхилення тендерної пропозиції, визначення переможцем учасника, пропозиція якого підлягає відхиленню чи відміни процедури закупівлі, учасник з метою захисту своїх прав може звернутись зі скаргою до Антимонопольного комітету України. Нова редакція закону встановлює нові строки оскарження прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників. Такі скарги подаються протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій. Строки оскарження не поновлюються, тому радимо їх дотримуватись. Ще раз звертаємо увагу, порядок оскарження процедур закупівель визначено ст. 18 Закону. Сьомий етап тендерного супроводу. Укладення договору. Варто звернути увагу на строки укладання договору про закупівлю. Закон встановлює, що замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Нова редакція Закону встановлює нову норму, якою дозволяється замовнику продовжити строк укладання договору до 60 днів, у випадку огранованої необхідності. Договір укладено з порушенням цих строків є нікчемними. Підсумовуючи, слід зазначити, що кожен етап тендерного супроводу є однаково важливим для учасника, і наскільки уважно та професійно учасник організує свою участь у тендері тим більше шансів у нього буде здобути перемогу.