02
/03

Турборежим в АМКУ. Чого очікувати в недалекому майбутньому?

Автор: Кепич Ірина, адвокат правничої групи Коларес. 14 січня 2020 на Верховній Раді України був зареєстрований законопроект № 2730 під назвою «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо конкурентно-антимонопольної реформи»: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 67870 Зазначеним проектом вносяться зміни до низки інших законів, таких як, Закон України «Про Антимонопольний комітет України», Закон України «Про захист економічної конкуренції», Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», Закон України «Про Кабінет Міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», Господарський процесуальний кодекс в Україні, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Зокрема, авторами законопроекту пропонується розглядати суперечки в сфері конкуренції та державної допомоги суб'єктам господарювання (крім оскарження процедури державних закупівель) Вищим судом з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції. Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України не допускається, за винятком Вищого суду з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції в спорах, що виникають з відносин, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства. Зокрема, проведення дослідження ринку, визначення меж товарного ринку, а також положення, в тому числі монопольного (домінуючого), суб'єктів господарювання на цьому ринку, порушення конкурентного законодавства. Фактично законопроектом вводиться, так званий, «конкурент» Антимонопольного комітету (далі-АМКУ) - Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції. Автори законопроекту закладають можливість конкуренції між судовим інститутом і органом із спеціальним статусом з визначення монопольного становища. З можливістю безпосереднього розгляду судом справ про монопольне становище, однозначно можна стверджувати про нові підходи «таврування» монополістів. Сама можливість такого альтернативного розгляду справ судовою інстанцією свідчить про недовіру до Антимонопольного комітету, в зв'язку з чим, закладається можливість впливу на монополістів безпосередньо через суд. Ефект «бомби уповільненої дії» полягає також в тому, що законопроектом фактично закладається можливість «знищення» своїх конкурентів через суд. Тобто, тепер не потрібно буде залучати посередника - АМКУ, для визначення монопольного впливу. Замість цього, відразу можна буде йти в суд, щоб в судовому процесі за допомогою процесуальних засобів визначати займає суб'єкт господарювання монопольне становище, або - ні. Також, АМКУ наділяється повноваженнями видавати накази про примусове стягнення штрафу за порушення конкурентного законодавства у випадку, якщо він не був сплачений в добровільному порядку. Таким чином, якщо ця норма буде прийнята, АМКУ фактично наділяється повноваженнями суду в частині видачі таких наказів. Позитивним моментом можна назвати, що рішення органів Антимонопольного комітету за результатами розгляду справи про порушення конкурентного законодавства вступають в законну силу після закінчення терміну на їх оскарження. Отже, законопроектом закладена можливість призупинення виконання рішення АМКУ до розгляду справи в суді, а особам, які оскаржують рішення АМКУ не потрібно заявляти забезпечення позову для зупинення виконання рішення. Варто зазначити, що законопроект не містить положення про терміни розгляду справ АМКУ. Однак, альтернативний законопроект № 2730-1 від 31.01.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68022, поданий народним депутатом України Павлюком М.В. містить окрему статтю: «Стаття 37-1 Терміни розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції». Альтернативний законопроект передбачає розгляд справ у розумні строки, але не більше трьох років. Справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені Законом України «Про захист економічної конкуренції», а також справи про порушення, передбачені Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», повинні бути розглянуті протягом шести місяців. А в разі якщо протягом відведеного терміну для розгляду справи АМКУ не приймає рішення, то справа підлягає закриттю у зв'язку з недоведеністю вчинення порушення. Також, альтернативним законопроектом передбачається збільшення частки на ринку товару з 35 до 40 відсотків для доказу, що суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище. Загалом, можна констатувати, що бізнесу варто очікувати кардинальних змін в сфері конкурентного законодавства, а юристам готуватися до нової захисної практиці.