27
/09

Відповідальність правоохоронних органів за порушення прав учасників кримінального провадження

Ірина Кепич, адвокат АО Colares Спеціально для «Юридична Газета» ВРУ підвищить відповідальність правоохоронних органів за порушення прав учасників кримінального провадження. Відповідний закон був прийнятий Парламентом 18.09.2018 р. (реєстр.№8490). Він удосконалив положення, спрямовані на забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Коментар 18.09.2018 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування». Законом передбачено право держави в порядку регресу звертатися до слідчих, прокурорів за відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями слідчих, прокурорів. Таке положення оцінюється як позитивне, оскільки шкода, завдана громадянам внаслідок незаконних дій, повинна відшкодовуватися не коштом державного бюджету, а саме за кошти винних осіб. Наявність можливості притягнення до відповідальності – це запорука належного виконання слідчим, прокурором своїх посадових обов’язків. Непоодинокими є випадки, коли держава відшкодувала шкоду громадянину, а винну особу в порушенні прав і свобод громадян преміюють за виконання своїх посадових обов’язків. Останнім часом зростає тенденція незаконного впливу на бізнес через надумані кримінальні провадження, які тривають роками та підривають ділову репутацію осіб і держави загалом. Фактично, наявність кримінального провадження може перешкоджати участі компанії у тендерах, спричинити розірвання договорів з контрагентами та інші негативні наслідки. Норма про можливість притягнення до відповідальності слідчих, прокурорів стане гарантом забезпечення дотримання законних прав та інтересів громадян. Прийняття норми про можливість притягнення слідчих, прокурорів до відповідальності за незаконні дії – це давно очікуваний крок держави на шляху встановлення та ствердження демократичних підвалин. Лише невідворотність відповідальності може сприяти дотриманню прав людини. Така відповідальність безпосередньо вплине на якість виконання посадових обов’язків. Маємо надію, що слідчі та прокурори детально вивчатимуть кримінально-процесуальне законодавство з метою забезпечення відповідності кримінального провадження основним його засадам (таким як верховенство права, законність, повага до людської гідності, недоторканість права власності). Ще Солон у IV ст. до н.е. писав: «Демократія – це відповідальність кожного за стан справ у державі». Тому саме відповідальність є ключовою ознакою демократичної держави.