31
/08

Вкладайте власні кошти безпечно

Коливання курсу валют, що безпосередньо впливає на рівень життя, змушує кожного замислитися про те, як захистити свої заощадження від знецінення. Сучасний фінансовий ринок пропонує декілька напрямків для вкладення грошей, маючи на меті отримання прибутку та/або відсотків, що покриють ту частину, яка щорічно втрачається «завдяки» інфляції та коливанням курсу. Основними напрямками для вкладення грошей є: Створення депозиту в банку Самостійні інвестиції у цінні папери Інвестиції в інститут спільного інвестування(ІСІ) Кожен із запропонованих варіантів має свої недоліки та переваги. Перед тим, як обрати найкращий, кожен повинен зважити всі «за» і «проти». Це можна зробити самостійно або скористатися порадами фахівців юридичної компанії «Коларес». Оскільки основною метою інвестування є отримання доходу, будь-який інвестор найголовніше оцінюватиме ризики, що можуть негативно вплинути на розмір прибутку. Одним з таких найважливіших чинників є податки, що визначені Податковим кодексом України. Створення банківського депозиту – найпростіший спосіб уповільнити знецінення власних грошей. Ризик мінімальний, але, зважаючи на пропоновані банками12-16% річних на вклади у гривні і 8-10% річних на вклади у валюті, не варто розраховувати на великий прибуток. Самостійне інвестування у цінні папери вимагає від інвестора не лише відповідного досвіду, рівня кваліфікації, а й готовності ризикувати та приймати рішення. Привабливість інвестування в ІСІ полягає у тому, що на час перебування в інвестиційному фонді, кошти не оподатковуються. Оподаткування доходу відбувається лише за умови: продажу інвестором цінних паперів ІСІ третій особі (оподатковується різниця між ціною їхнього придбання і ціною продажу); викупу компанією з управління активами ІСІ в інвестора цінних паперів, випущених ІСІ або його КУА (наприклад, при викупі цінних паперів ІСІ під час ліквідації фонду; за заявою інвестора в будь-який день – для відкритих фондів та у визначені проспектом емісії цінних паперів дати – для інтервальних фондів); виплаті інвестиційним фондом дивідендів, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів ІСІ (для фізичної особи-інвестора оподатковується дохід, отриманий у вигляді дивідендів за цінними паперами ІСІ, за ставкою 5%). Дохід, отриманий інвестором-фізичною особою оподатковується за ставкою 5% у разі викупу (погашення) інститутом спільного інвестування (КУА інституту спільного інвестування). Якщо інвестором є юридична особа, доходи від інвестицій якої у фонд перевищують витрати та включаються до складу доходів за результатами звітного періоду, з 01.01.2014 року оподатковуються за ставкою 16%. Не враховуються для визначення об’єкта оподаткування кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, що нараховуються за активами зазначених вище інститутів. Отже, підсумовуючи усе вищесказане, доходимо висновку, що інвестування у цінні папери ІСІ у порівнянні з самостійними інвестиціями у цінні папери або об’єкти нерухомості має податкові переваги.