23
/03

Введення надзвичайного стану. Наслідки для громадян та бізнесу.

Автор: Адвокат правничої групи Коларес, Кепич Ірина Мережею шириться інформація про можливість введення надзвичайного стану у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Фактично заходи, які вжиті владою, такі як заборона діяльності ТРЦ, заборона перевезення більше десяти осіб в транспорті, можуть бути застосовані тільки при введенні надзвичайного стану. Адже, відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремi обмеження прав i свобод iз зазначенням строку дiї цих обмежень. Через стрімке поширення короновірусу ряд держав, таких як, Італія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Іспанія, Румунія, Сербія, Латвія, Болгарія. Швейцарія, Казахстан, США, Молдова, вже ввели режим надзвичайного стану. Для чого ж держави вводять надзвичайний стан? Виключною метою введення надзвичайного стану є необхідність обмеження прав громадян та бізнесу. Адже, тільки при виняткових обставинах, права громадян та бізнесу можуть бути обмежені. Відповідно до Конвенції про захист прав та основоположних свобод від 04.11.1950р. здійснення прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Відтак, Конвенція про захист прав та основоположних свобод передбачає можливість обмеження прав людини у разі загрози для здоров’я. В Україні можливість введення надзвичайного стану та обмеження, які супроводжують такий стан регулюється законом «Про правовий режим надзвичайного стану». Так, законом передбачено можливість введення надзвичайного стану у разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення. Відтак, пандемія є прямою підставою для введення надзвичайного стану. Як ми знаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила епідемію вірусу COVID-19 пандемією. Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Так, в Указі про запровадження надзвичайного стану чітко прописується територія, на яку поширюється дія надзвичайного стану, тривалість надзвичайного стану, обмеження (вичерпний перелік), які встановлюються для громадян та юридичних осіб, органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану. Заходи, які можуть застосовуватись під час запровадження надзвичайного стану: 1) встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; 2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; 3) посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; 4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; 5) заборона страйків; 6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб. Додаткові заходи, які можуть застосовуватись при надзвичайному стані: 1) тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень; 2) встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій; 3) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань; 4) встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів; 5) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності; 6) мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат; 7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт; 8) усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов’язків зазначених керівників на інших осіб. Запровадження надзвичайного стану для бізнесу після дії Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпоряджень КМДА, фактично узаконює обмеження підприємницької діяльності та прав і свобод громадян. Наголошую, що будь–які обмеження для бізнесу мають бути чітко прописані в Указі Президента України. Адже, відповідно до статті 6 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» в Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Тобто, якщо у бізнесу хочуть забрати майно чи у ваше приміщення заселити тимчасово евакуйованих осіб, можливість таких дій повинна бути чітко зазначена в Указі Президента. В протилежному випадку такі дії будуть незаконними. Якщо майно бізнесу використовувалось для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення надзвичайного стану, бізнесу відшкодовується їх повна вартість. Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник такого майна має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку або вимагати надання йому взамін іншого майна, якщо це можливо. Звертаю увагу, що в Україні у 2018 році було запроваджено воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року у зв'язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що мав важкі наслідки (Указ Президента України № 393/2018 від 26.11.2018р.). Як результат дії такого Указу жодних порушень прав громадян чи юридичних осіб не було зафіксовано. Сподіваюсь, що введення надзвичайного стану буде відповідати законодавчим нормам введення такого стану, а також обов’язковим дотриманням прав громадян та бізнесу. Також, потрібно пам’ятати, що у разі незаконного обмеження ваших прав вам гарантоване право на звернення до суду.