30
/06

Зміни в «трудовому статусі» посадових осіб

13 травня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (проект вказаного закону було внесено Кабінетом Міністрів України). Відповідно до вказаного нормативного акту, до додаткових підстав для розірвання трудового договору за ініціативою власника, передбачених ст. 41 Кодексу законів про працю України було віднесено «припинення повноважень посадових осіб». При цьому, жодних необхідних умов (причин) для припинення таких повноважень (як, наприклад, вчинення аморального проступку, одноразове грубе порушення, невиплата заробітної плати, передбачені тією ж ст.41 КЗпП України) зазначений нормативний акт не передбачає. Тобто, згідно зазначеної норми, працівник, який обіймає певну керівну посаду (здійснює адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції) незалежно від умов трудового договору (контракту) може бути звільнений у будь-який час із займаної посади, наприклад тому, що у власника підприємства поганий настрій, або йому щось жахливе наснилось і т.д. Щоправда, законодавець все ж таки «пожалів» таких працівників, передбачивши у прийнятому законі обов’язок відповідного підприємства виплатити працівникові, звільненому на підставі «припинення повноважень посадових осіб» вихідну допомогу, розмір якої не менший, ніж середня зарплата за шість місяців. Іншим «приємним» сюрпризом для посадовців є нововведення у статтях 130 та 132 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких на посадову особу може бути покладено відповідальність за недоодержаний підприємством (організацією, установою) прибуток, тоді як за попередньою нормою до всіх працівників (у тому числі й керівників) така відповідальність не могла бути застосована. Разом з тим, виникає проблема визначення розміру такого неодержаного прибутку. Якщо враховувати норми цивільного законодавства, зокрема ст.22 ЦК України, що визначає поняття упущеної вигоди, то такими неодержаними доходами підприємства повинні вважатися доходи, що могло б реально одержати підприємство. При пред’явленні з боку підприємства до працівника (посадової особи) вимоги про відшкодування неодержаних доходів таке підприємство зобов’язане довести (у тому числі, й документально), що ці доходи не абстрактні, а дійсно були б отримані. Також має бути доведено, що підприємство могло і повинно було отримати визначені доходи, і виключно дії (чи бездіяльність) відповідної посадової особи стали єдиною і достатньою причиною, що позбавила підприємство можливості отримати прибуток. Насправді сумнівним є факт, що на практиці кожному підприємству вдасться отримати від посадових осіб відшкодування за неодержані доходи, оскільки документально підтвердити факт стовідсоткового отримання підприємством прибутку дуже проблематично. Варто також наголосити, що згідно із зазначеними нововведеннями, установчі документи (статут, засновницький договір) втрачають роль документа, який би встановлював межі матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства. Відтепер така відповідальність буде регулюватися лише законом, у тому числі й зазначеними нововведеннями. На перший погляд, прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» покликане захищати права власника підприємства (інвестора) і цим самим стимулювати відкриття бізнесу в Україні. Однак, насправді, більш значущими заходами (стимулами) для цього було б не значне звуження трудових прав посадових осіб, а зменшення кількості перевіряючих органів (СЕС, пожежники, екологія і т.д. і т.п.), зменшення податкового навантаження на бізнес, а також мінімізація втручання держави в підприємницьку діяльність. Не варто також забувати, що зазначений Закон ще не підписаний Президентом України, а тому не виключена ймовірності застосування відносно прийнятого Закону права вето. Виходячи з викладеного, вказані нововведення значно погіршують трудові права працівників і фактично сприяють обмеженню їхніх прав з боку власника підприємства. Захистити у таких умовах трудові права можуть лише висококваліфіковані спеціалісти у галузі трудового, цивільного та господарського законодавства. Такими спеціалістами є працівники ЮК «Коларес», які нададуть вам кваліфіковану консультацію з будь-яких правових питань, а також завжди допоможуть у поновленні трудових прав та у разі необхідності представлятимуть ваші інтереси в судах.