Банківське та фінансове право прийнято вважати одним з найбільш перспективних напрямків в юриспруденції, оскільки саме ця галузь допомагає налагодити та організувати процес управління фінансовими активами тих чи інших бізнес-суб’єктів. У нинішній час питання фінансового управління та співпраці з різними банківськими структурами гостро стоять перед кожною існуючої організацією. Практичний досвід і теоретична база фахівців юридичної фірми Colares дозволять не тільки уникнути різних складнощів на всіх етапах розвитку бізнесу, а й правильно зорієнтуватися в умовах постійної трансформації українського та міжнародного правового середовища.
Практика банківського і фінансового права, розроблена нашими провідними фахівцями, втілює в себе багатий позитивний досвід юристів і радників, а також чітке розуміння сучасних умов бізнесу, інноваційний і нетрадиційний підхід до вирішення різного роду правових задач.
За допомогою високорівневого юридичного супроводу стає можливим просте і безперешкодне існування на сучасній фінансовій і банківській арені в контексті ведення успішного бізнесу. Послуги, що надаються фірмою Colares:
  • Допомога в кредитуванні, полегшення процедури отримання простих або синдикованих кредитів;
  • Підтримка та сприяння при отриманні торгового або проектного фінансування;
  • Юридичні консультації щодо здійснення операцій на ринках капіталу, вирішення питань реструктуризації та банкрутства бізнес-суб’єктів;
  • Сек’юритизація і факторинг фінансових активів;
  • Допомога у вирішенні спорів в сферах банківської та фінансової діяльності.